ТиПУСС 2019 №4

  1. Шутов Д.О. Структура та складові професійної компетентності вчителя історії профільної школи (стр. 3-15)
  2. Беспорточна О.І., Поясок Т.Б. Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного коледжу (стр. 16-27)
  3. Дяченко Л.Б. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості на констатувальному етапі експерименту (стр. 28-45)
  4. Ковальова І.Б., Попова Г.В. Проблемні питання психосоціальної реабілітації учасників бойових дій та їхніх родин (стр. 46-55)
  5. Хавіна І.В., Серевина Н.Ю. Особистісні якості майбутнього бакалавра з психології у процесі професійної підготовки (стр. 56-67)
  6. Тіняков А.О., Арабаджи Т.Д. Лідерські якості спортсменів як складова їх готовності до професійного самовизначення після завершення спортивної кар’єри (стр. 68-82)
  7. Городничий О.В. Особливості професійного становлення майбутніх викладачів закладу вищої освіти (стр. 83-96)
  8. Мороз С.А., Бука С., Бука І., Мороз В.М. Результати аналізу думки студентів вітчизняних зво щодо сили прояву детермінант якості вищої освіти як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління її забезпеченням (стр. 97-114)
  9. Демідова Ю.Є., Тверитникова О.Є., Іліаш Н. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні: ретроспектива розвитку і особливості формування (стр. 115-129)