Контакти

 

Телефон: (057) 70-04-025,

телефакс (057) 70-76-371.

E-mail: moroz32@rambler.ru (відповідальний секретар)

romanovskiy_khpi@mail.ru (головний редактор)

kvasnykov@ukr.net (технічний секретар)

Видавничий центр НТУ “ХПІ”.

61002, Харків, вул. Кирпичова, 2

 

Реквізити

Свідоцтво державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України : Серія КВ №5212 від 18.06.2001 р.