Інформація про засновків журналу

Засновниками щоквартального науково-практичного журналу «Теорія та практика управління соціальними системами» є провідні університети України, а саме: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»); Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (ХНПУ); Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА). Наукова діяльність кожного з цих університетів має не лише сталі традиції в її організації, а і визнання на національному та міжнародних рівнях.

НТУ «ХПІ» – провідний навчально-науковий центр в системі вищої освіти України. З 2010 року має статус дослідницького університету. Показники його наукової діяльності відповідають тим, що закладені в Положенні про дослідницький університет, а деякі навіть перевищують їх. За рейтингом ЮНЕСКО НТУ «ХПІ» посідає 5-е місце серед кращих вищих навчальних закладів України, а серед технічних – 2-е. За показником рівня якості освіти, у межах відповідного рейтингу, НТУ «ХПІ» займає третю позицію, що свідчить не лише про визнання здобутків університету на державному рівні, а і про його визначальну роль у формуванні трудового потенціалу України.

ХНПУ є одним з університетів-лідерів у формуванні інтелектуальної еліти України, якість надання освітніх послуг якого, визнана суспільством та відзначена чисельними державними нагородами, серед яких: почесне звання «Лідер сучасної освіти» (за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти в Україні); золота медаль у номінації «Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ» тощо. У 2015 році ХНПУ отримав сертифікат на систему управління якістю (ISO 9001:2008, IDT).

УІПА – сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, результати діяльності якого визнані не лише в Україні, а і далеко за її межами. Академія підтримує численні міжнародні зв’язки у напрямку підготовки інженерно-педагогічних кадрів. При УІПА створено Європейський моніторинговий комітет Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), що дає можливість академії готувати педагогів європейського рівня. На сьогодні понад 80 учених провідних технічних навчальних закладів України вже отримали звання «Європейський інженер-педагог». Випускники академії традиційно користуються попитом на ринку праці, адже рівень їх професійних знань та вмінь, так само як і рівень їх психолого-педагогічної та правової підготовки є одним з найбільш високих серед вищих навчальних закладів відповідного профільного спрямування.

 

Історія заснування, розвитку журналу та його статус

Понад 15-ти річну історію видання науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія» набув авторитету та визнання не лише серед науковців Харківщини, а і інших областей України. З огляду на високу якість розміщених публікацій і їх наукову цінність та практичну значущість, журнал користується довірою дослідників та має заслужений авторитет серед представників наукової спільноти. Сьогодні науково-практичний журнал є одним з найбільш відомих видань, розміщення публікацій на сторінках якого дозволяє аспірантам, докторантам, науковцям та практикам не лише донести результати власних наукових досліджень до відома наукової громадськості України, а у тому числі і забезпечити позиціонування оприлюднених наукових статей у межах міжнародної наукометричної бази даних. Науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» дозволяє оперативно знайомити наукову спільноту з результатами досліджень аспірантів, молодих вчених, науковців, практиків та їх експериментів.

Щоквартального науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» був заснований у 2000 році. В 2001 році це видання було зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України «Теорія і практика управління соціальними системами» (свідоцтво про реєстрацію серія КВ, №5212 від 18.06.2001). З 2002 року видання внесено до «Переліку наукових фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософських, педагогічних і психологічних наук. В 2013 році видання було включено до довідника періодичних видань бази даних «Ulrch`s Periodicals Directory» (New Jersey, USA). В 2015 році журнал було зареєстровано в міжнародній наукометричній базі даних РІНЦ (Росія). В 2016 році видання було оновлено у Списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (галузь науки – педагогічні) (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року»).