ВИМОГИ

до рукописів статей, що подаються до

щоквартального науково-практичного журналу

«Теорія і практика управління соціальними системами»

 

Місія журналу полягає у підтриманні та розвитку якості наукових досліджень психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також забезпеченні функціонування постійно діючої науково-комунікативної платформи для обговорення актуальних питань психології, педагогіки та управління

Головною метою видання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних питань педагогіки, психології та управління, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання.

Галузь та проблематика журналу:

– теорія та практика управління соціальними системами;

– філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління;

– методологія досліджень та моделювання соціальних систем;

– філософія професійної освіти та підготовки керівників майбутнього;

– формування творчої особистості; еліти та лідерства;

– соціальне середовище як фактор управління;

– особистісний фактор в управлінській та педагогічній діяльності.

Редакційна колегія наукового видання приймає до опублікування матеріали наукових досліджень за умови дотримання авторами відповідних правил та вимог. Статті, подані з порушенням нижченаведених вимог, не допускаються до розгляду членами редакційної колегії.

Вимоги_до_статей

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ