ТиПУСС 2020 №1

  1. Гура Т.В., Михайличенко В.Е, Галущак І.В. Способи активізації самостійної роботи студентів (3-15)
  2. Zinchenko L.V. A study of pedagogical conditions for development of professional responsibility among physical training and sports professionals (16-23)
  3. Асеева І.V. Результати педагогічного експерименту формування базової професійної компетентності у майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей (24-36)
  4. Vorobieva E.V., Chebakova Yu.G. Organization of the educational process in a modern higher education institution based on a facilitative approach. (37-51)
  5. Kozlov D.O. Method of experimental assessing of the model of the system of the innovative culture development of future manager of general secondary educational institution (52-60)
  6. Жушма Т.В., Фетинюк В. Зміст та структура педагогічної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти як важливий компонент професійної діяльності фахівця (61-75)
  7. Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Іліаш Н. Два аспекти філософії лідерсва (76-87)
  8. Дубініна О.М., Ігнатюк О.А. Методика діагностики професійно значущих якостей педагога-лідера (88-103)
  9. Лютий М.М. Лідерські якості майбутніх викладачів закладів вищої освіти. (104-115)
  10. Мороз С.А., Бука І., Мороз В.М., Бука С. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об’єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) (116-130)